Du er her

Frikort i 2008

Publisert
3. november 2007

Regjeringen har foreslått at frikortgrensen for 2008 settes til kr 1740. Det er ikke foreslått endringer i de egenandeler pasientene betaler per time. Endelig vedtak skjer i Stortinget rett før jul.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen