Du er her

Prester presses

Publisert
3. november 2007

Neste år publiserer den svenske psykologen Lennart Belfrage en studie om stress blant prester i Svenska kyrkan.

– Stresset har økt de seinere årene, fastslår han.

Presterollen lå mer fast før i tiden. Presten hadde uniform og ble naturlig etterspurt. I det sekulariserte samfunnet velger mange heller å henvende seg til psykolog eller lege når det røyner på, påpeker Belfrage.

Han regner med at om lag 20 prosent av prestene står i fare for å brenne seg ut, men understreker at ikke alt stress er skadelig. Det eksistensielle stresset knyttet til spørsmål om tro og kall må enhver prest hanskes med.

– Man må ikke tro at man blir bedre skikket til å hjelpe andre gjennom å bli fri fra det stresset, advarer Belfrage.

Vårt Land 15.8.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen