Du er her

Hvorfor ikke?

Publisert
3. november 2007

Jeg jobber på et distriktpsykiatrisk senter. Ved flere anledninger har vårt inntaksteam gitt avslag på søknader om behandling fordi henvisningene har vært mangelfulle. Søknaden får avslag uten at fastlegen får beskjed om at det er fordi henvisningen manglet opplysninger. Er dette lov?

Naiv?

Dersom avslaget på søknaden har en slik bakgrunn som du beskriver, og søkeren (pasienten) og/eller henviser (fastlegen) ikke informeres om at det skyldes slurv i henvisningen, så kan det med rette stilles spørsmål ved dette. Slike mangelfulle rutiner kan neppe være god publikumsservice, uansett lovlighet eller ulovlighet. Fokus skal være brukeren – det må være en selvfølge at pasienten (og legen) får den nødvendige rettledning om hva som mangler. Jeg har ikke sjekket lover og forskrifter, men i våre dager forventes det at helsevesenet opptrer imøtekommende. Fornuft og imøtekommenhet er fortsatt nødvendig for å få samfunnet til å gå.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen