Du er her

Avtalegiro

Er du et fullt betalende medlem som ikke har tegnet avtalegiro? Hvis du ønsker å betale medlemskontingenten hver måned fra januar 2008, kan du ordne avtalegiro via nettbanken din.

Inngår du avtale innen utgangen av november måned, vil du bli fakturert via avtalegiro fra januar 2008. Kontoen vil bli belastet den 20. i hver måned. KID finner du på tidligere tilsendte fakturaer fra oss.

I dag er det månedlige trekket kr 392, men hvis kontingenten øker og beløpsgrense er satt til 392,-, vil ikke avtalen lenger være gyldig. Vær derfor vennlig å ikke sette beløpsgrensen lavere enn 500 kroner.

Har du spørsmål, kontakt Bente Åsland Gjøstøl, tlf 23 10 31 30, epost bente@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen