Du er her

Akademikernes Reiseforsikring

Publisert
3. november 2007

Vi får tidvis forespørsler fra Psykologforeningens medlemmer om utvidelse av antall reisedøgn – ut over seks måneder. Fra dags dato har vi åpnet mulighet for å tegne ekstra utvidelse, slik at forsikringen nå kan dekke behovet for enkeltreisers varighet i inntil 12<[FO]>måneder sammenhengende. Utvidelsen koster 250 kroner for hver uke ut over de 60 dagene som i dag ligger inne som standard. (Vi er kjent med at konkurrenter tar inntil 400 kroner per uke for tilsvarende dekning.) Håper endringen blir godt mottatt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen