Du er her

Grenseløst

Publisert
3. november 2007

Når hverken normer, tid eller geografi setter grenser for den private sone, må vi gjøre det selv. Det er en stor utfordring og belastning, ikke minst fordi vi har fått en arbeidskultur der du lett blir stemplet som sær hvis du sier nei og ikke er tilgjengelig. Det er på tide å få i gang en diskusjon om hvor grenser bør gå i det grenseløse samfunn.

Psykolog Frode Thuen i Aftenposten 16.9.2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen