Du er her

Helserett for tillitsvalgte

Den 6. desember vil det bli gjennomført et dagskurs for tillitsvalgte. Kurset vil ta opp juridiske emner med hovedvekt på grunnleggende juridisk metode, og gå igjennom ulike helselover/forskrifter som er aktuelle for tillitsvalgte. Kurset finner sted i Oslo, og er gratis for tillitsvalgte. Påmelding innen 28. november til Lisbet Jonassen, e-post lisbet@psykologforeningen. no, tlf 23 10 31 31.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen