Du er her

Konferanse om palliativ omsorg

Publisert
3. november 2007

Psykologer ønskes velkommen til konferanse om palliativ omsorg i Trondheim 29.–31. mai 2008.

European Association for Palliative Care (EAPC) arrangerer hvert år en internasjonal forskningskonferanse som i 2008 arrangeres av det palliative forskningsmiljøet i tilknytning til Seksjon lindrende behandling (SLB) og Det medisinske fakultet ved NTNU i Trondheim.

Konferansen baseres for en stor del på innsendte abstracts, samt at flere ledende internasjonale forskere holder innlegg i plenum. Palliasjon inkluderer mange medisinske grener, og det er viktig for arrangementskomiteen å invitere våre kolleger fra psykologimiljøet spesielt. Et sentralt tema er depresjon hos palliative pasienter.

For nærmere informasjon, se vår nettside www.eapcnet.org/Research2008/

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen