Du er her

Skummelt

Publisert
3. november 2007

Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til folk som går til psykolog eller får liknende hjelp. Mest problematisk er det å la dem passe barna våre alene, viser en ny undersøkelse.

Dagbladet 14.9.2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side

Kommenter denne artikkelen