Du er her

Debatt og kommentar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 11, 2007, side 1404-1406

Kommenter denne artikkelen