Du er her

Vel å merke

Psykolog Solfrid Raknes har fått årets innovasjonspris frå Helse Vest for utviklinga av verktøyet «Psykologisk førstehjelp».

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side 1247

Kommenter denne artikkelen