Du er her

Barn av mødre med depresjon og angst

Schale Azak forsvarte 24. mai 2012 avhandlingen Differential developmental pathways among young children of depressed mother for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: schale.azak@lds.no

Barn av mødre med både angst og depresjon hadde forhøyet konsentrasjon av stresshormonet kortisol på kveldstid da de var 6 og 12 måneder gamle, men ikke da de var 18 måneder gamle. Mødrene var dårligere til å tilpasse seg barnas behov i samspill enn ikke-deprimerte mødre, og også noe dårligere enn mødre som bare var deprimerte. De viste likevel økende grad av tilpasning til barna over tid. Funnene tyder på at sped- og småbarn med deprimerte mødre som har fått helsehjelp, utvikler seg normalt, men at barn med mødre som har både angst og depresjon, som regel vil trenge oppfølging over lengre tid.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen