Du er her

Fedme hos barn

Yngvild Sørebø Danielsen forsvarte 30. august 2012 avhandlingen Childhood overweight – characteristics and treatment. Psychological perspectives for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: yngvild.danielsen@psysp.uib.no

Målet var å finne ut mer om atferd og selvbilde hos barn med fedme og å evaluere effekten av et behandlingsprogram for familier med barn med fedme. Funnene viser at barna med fedme spiste mer fettholdig mat, trente mindre og brukte mer tid på skjermbaserte medier enn normalvektige. De viste også lavere selvbilde når det gjaldt skoleprestasjoner, sosiale relasjoner, sport og utseende. Familiebasert kognitiv atferdsterapi førte til mindre overvekt, også ett år etter, og bedre selvbilde og færre symptomer på depresjon i løpet av behandlingsperioden. Gutter hadde bedre effekt av behandlingen enn jenter.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen