Du er her

Perfekt kropp

Publisert
5. desember 2012

HEMMENDE: Flipper du om andre ikke har perfekte flipper?

FOTO: YAY MICRO

Psykolog Kari Normann mener at dersom man forsøker å skjule sider ved kroppen man er misfornøyd med, vil man nødvendigvis bli hemmet, lite spontan og ikke kunne nyte seksuallivet i særlig grad. […]

– Man frykter altså at partneren ikke vil være glad i en, og tent på en, hvis han oppdager at magen er litt oppblåst, leggene ganske fyldige, eller øreflippene spesielle. Man tenker at partneren bare kan akseptere det som er såkalt perfekt? Det er ganske fordomsfullt, eller hva? Hva sier det om en selv? Er det slik en selv tenker om andre? Synes en selv at andre må ha en såkalt perfekt kropp? Hvis ikke, hvorfor stiller en slike krav til seg selv?, spør psykologen.

Klikk.no/Kvinneguiden.no 12.11.12

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen