Du er her

Alko-Oslo

Publisert
5. desember 2012

Foreldre i østlandsområdet drikker mer alkohol foran barna sine enn foreldre i andre deler av landet. I Oslo svarer hver tredje at de har drukket tre enheter alkohol eller mer sist gang de var på fest med barn til stede.

Rogalendingene er mest restriktive i slike situasjoner. Her svarer 18 prosent ja på spørsmålet. Psykolog Gøril W. Smiseth, som arbeider i et terapitilbud i regi av Blå Kors, mener mange voksne bagatelliserer eget alkoholforbruk.

NTB 12.11.12

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen