Du er her

Fornuft eller følelser i ansettelser

Jøri Gytre Horverak forsvarte 17. september 2012 avhandlingen Sense or sensibility in hiring processes: Interviewee and interviewer characteristics as antecedents of immigrant applicants’ employment probabilities. An experimental approach for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: jori.horverak@psysp.uib.no

Avhandlingen undersøker hvordan særtrekk hos jobbsøkere med innvandrerbakgrunn og særtrekk hos ledere kan forklare lederes ansettelsesbeslutninger. Funnene tyder på at høyt kvalifiserte innvandrere som opprettholder sterke bånd til sin opprinnelseskultur (separasjon) i privatlivet, har lavere sannsynlighet for ansettelse enn norske kandidater eller innvandrere som foretrekker integrasjon. Ledere som anser interkulturelle relasjoner som truende, foretrekker å ansette en norsk, svakere kvalifisert kandidat fremfor en tyrkisk. Norske ledere ser generelt ut til å favoriserer opprettholdelse av homogene fremfor multikulturelle organisasjoner.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen