Du er her

Norske terapeuter er de beste

— «The Norwegians are the best clinicians in the world», sier Leigh McCullough. Norske psykologer blir brydd når jeg sier dette, men jeg mener det virkelig. Jeg får alltid så gode spørsmål og kommentarer når jeg underviser her og opplever at tilhørerne er åpne på tvers av faglig orientering.

– Nordmenn er interessert i hva andre mennesker føler, dette kan du merke i deres tilnærming til klientene

—Det var da jeg ledet et forskningsprosjekt i New York og fikk besøk av observatører fra alle deler av verden at de kulturelle forskjellene for alvor slo meg, forteller McCullough. — Når det gjaldt nordmennene, tenkte jeg at de var preget av klimaet – lys og mørke – at mørket gjorde dem mer innoverskuende og tenksomme. Men dansker og svensker skiller seg fra nordmennene. Derfor kan det ikke være bare klimatiske forskjeller. Jeg opplever for eksempel at svensker er mindre interessert i min terapi, men mer i farmakologi og kognitiv terapi. Psykiateren Endre Ugelstad mente forklaringen var en kombinasjon av klimaet og norsk historie og samfunnsutvikling. I Norge har dere ikke hatt et feudalsystem, men et mer egalitært samfunn. Nordmenn er interessert i hva andre mennesker føler, dette kan du merke i deres tilnærming til klientene.

Vi sløser med klientenes tid

Likevel – på ett sentralt punkt vil Leigh McCullough gjerne utfordre norske psykologer: — Generelt holder psykologer for lenge på pasientene – også her i Norge. Jeg er opptatt av å gjøre terapien så kort som mulig, men det vil alltid ta 6–18 måneder ved dyp karakterendring. Jeg har ofte spurt norske psykoterapeuter hvorfor det ofte tar lenger tid, og får til svar at min arbeidsmåte krever så mye energi! Ja, det er hardt arbeid. Dette er kan hende en grunn til at man ikke skulle ha for mange klienter hver uke. Vi har kanskje ikke krefter til det. Jeg tror vi må finne frem til arbeidsmåter der vi får større effektivitet, kanskje ved at terapeuter jobber i team rundt hver klient. Vi må jobbe med å bli mer effektive.

Leigh McCullough intervjuet av Nina Strand, juli, 2000

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side 1204

Kommenter denne artikkelen