Du er her

Ap bør følge Høyre

Publisert
5. desember 2012

Politikken har sviktet, mener Høyres Bent Høie på side 1217 i denne utgaven av Tidsskriftet, og skriver at «innenfor psykisk helse er det et slående gap mellom hva vi er villige til å betale for å hjelpe, og hva vi er villige til å betale for at vi ikke hjelper». Høyre ønsker tydeligvis å endre på dette. I sommer ønsket partileder Erna Solberg seg fastpsykologer, og Høie mener jeg tok feil da jeg på lederplass i november hevdet at psykisk helse ikke er noen politisk vinnersak:

Fra Høyres side slår vi fast at dette er en hovedsak. En sak for valgkampen, fordi det sier noe om hvilket samfunn vi skal leve i.

Dette forplikter og representerer noe nytt i den kommende valgkampen – hvis det følges opp. For både politikere og journalister synes det er lettest å snakke om det akutte og det synlige, skriver valgforsker Svein Tore Marthinsen på side 1214. Det betyr en debatt om sykehus, køer og ressurser, ikke om psykiske helse. Men som 18 år gamle Kari skriver i Aftenpostens Si;D den 15. november:

Istedenfor å ha fokus på psykisk syke, legges det lokk på problemet og det tabulegges. Hvorfor er det slik? Bare fordi du ikke kan se sykdommen, betyr ikke det at den ikke er der.

Skal psykisk helse synliggjøres, må det gjøres til et offentlig anliggende. Ansvaret for dette ligger ikke hos politikere og journalister alene, men også hos brukere, pårørende og fagfolk – ikke minst psykologer.

Ap bør følge Høyre og gjøre psykisk lidelse til en vinnersak i valgkampen

Psykisk helse er samtidig mer enn helsevesen, behandling og institusjoner; det handler også om familiepolitikk, arbeidsliv, skolepolitikk og livskvalitet. Det gjør det lett å følge KrFs Line Henriette Hjemdal når hun i denne utgaven skriver at familie, skole, trygge fritidsarenaer og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse er helt grunnleggende. Men dette er ikke nok. Vi trenger også et hjelpeapparat som kan intervenere når barnehage eller skole melder fra om bekymring, eller når arbeidstakere trenger tettere oppfølging av yrkeshjelpere i psykisk helsevern.

Dessverre meldes det om at tilbud knyttet til psykisk helse står lagelig til for hugg i norske kommuner. For det som ikke er lovpålagt, kan kuttes av de samme kommunene som er ment å ta en større del av ansvaret for psykisk helsevern. Slik forsvinner mye av det som ble oppnådd gjennom opptrappingsplanen, skriver FrPs Kari Kjønaas Kjos på side 1220.

Arbeiderpartiet avviste før valget i 2009 å lovfeste at alle har rett til psykisk helsetjenester i kommunen. Men noe bevegelse er det kanskje å spore? I sommer uttalte Arbeiderpartiets velferdsutvalg at psykisk helse er like viktig som den fysiske helsen. Hvis de mener dette, bør de følge Høyre og gjøre psykisk helse til en vinnersak i den kommende valgkampen.

bjornar@psykologtidsskriftet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side 1161

Kommenter denne artikkelen