Du er her

Gener og depresjon

Rune Jonassen forsvarte 14. september 2012 avhandlingen The Serotonin Transporter Polymorphism in Cognition: Intermediate Phenotypes associated with Emotion Regulation and Brain Function for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: rune.jonassen@psykologi.uio.no

Rune Jonassen undersøkte varianter av et gen som styrer serotoninnivået i hjernen og dets betydning for regulering av følelser. Funnene viser at vi lar oss lettere forstyrre av følelser dersom vi er født med en kort, versus en lang, genvariant. Dette kan gjøre oss mer sårbare for depresjoner. Funnene gjør oss bedre stand til å oppdage genetisk sårbarhet før man utvikler depresjon. Med denne kunnskapen kan vi gi en mer presis diagnostisering og bedre tilpasse behandlingen for mennesker som lider av depresjon, sier Jonassen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen