Du er her

Debattert

Samfunnsengasjert – Jeg oppfordrer kliniske psykologer til å engasjere seg mer i samfunns- og helsedebatter, med bakgrunn i deres kunnskap om psykisk helse. Dette går lenger enn forebygging, behandling og rehabilitering. Helsepolitikk bør også handle om hvordan samfunnet er organisert og hva som er verdiene våre. Som psykologer er vi egentlig utdannet til å mene noe om dette, og vi bør benytte oss mer av den kunnskapen vi har om samfunnet.

Catharina E. A. Wang til Pingvinen, november 2012

Brukerrekruttering Aktivt samarbeid mellom fagfolk og brukere bør også vise seg gjennom hvordan undervisningen og foreningsarbeidet for øvrig legges opp, for eksempel ved brukerrepresentasjon i styret. (…) Vi har satt i gang et arbeid med å integrere brukermedvirkning i våre studieplaner, og vi vil også utforme et opplegg for rekruttering og oppfølging av undervisere med brukererfaring.

Torkil Berge i Tidsskrift for kognitiv terapi, nr 3

Fraværende Er barnet blitt nok en oppgave du multitasker? Hvis du kjenner deg igjen i dette, er det på tide å ta noen grep.

Kjersti Hildonen og Marianne Østby i Dagsavisen 14. november

Curlingterapeuter Hvilke signaler sender vi til barn når vi gir dem behandling for det som fremstår som uhensiktsmessig håndtering av vonde følelser i et voksenskapt effektivitetssamfunn? (…) Hvorfor protesterer ikke vi voksne mer mot det samfunnet vi lager og blir syke av og i, men i stedet tar barna med oss i dragsuget? (…) Hvis vi i for stor grad fokuserer på å behandle fremfor å forebygge psykiske lidelser, blir vi da curlingterapeuter for samfunnet?

Heidi Tessand i Morgenbladet 14. November

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen