Du er her

Debattert

Psykologtittel for mastere?

Underskriftskampanje Over 800 professorer og studenter har skrevet under masterstudentene i psykologi ved Universitetet i Oslos (UiO) krav om å få kalle seg psykologer etter endt utdanning.

Universitas 14. november

Misforståing – Psykologi gjeld andre område enn berre det kliniske. Det er ei misforståing i Noreg at det er berre dei som har studert klinisk psykologi gjennom profesjonsstudiet som er psykologar.

Madeleine Dalsklev til Studvest, 14. november

Gjør rett Pasientsikkerhet og tilliten til helsepersonellet bør veie tyngre enn studentenes karriereplaner, og Psykologforeningen gjør rett i fortsatt å nekte masterstudentene medlemskap.

Leder i Universitas, 14. november

Lovendring – Ideelt sett får me ei lovendring i helsepersonell-lova som beskyttar tittelen «klinisk psykolog», medan eksempelvis ein master i organisasjonspsykologi får moglegheita til å kalle seg organisasjonspsykolog.

Thomas Engell, til Dusken.no, 17. november

Kvalifisert Medlemskap og tittel burde gis på bakgrunn av faglig kvalifikasjoner, og det synes jeg mastergradstudentene har absolutt nok av.

Philip Wigglesworth, på Facebookgruppen Psykologtittelen, 20. november

Ingen endring – Helsedirektoratet har ingen planer om å endre på hvordan autoriseringen av psykologer foregår, eller hvem som skal få kalle seg psykologer.

Bente Skulstad, avdelingsleder i Helsedirektoratet, til Universitas 21. November

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 12, 2012, side

Kommenter denne artikkelen