Du er her

Honnør

Publisert
5. oktober 2010

ENESTÅENDE: Forfatteren av årets doktorgrad, Tore Aune.

FOTO: ARNE OLAV L. HAGEBERG

Under den store psykologikongressen i Oslo for to uker siden mottok Tore Aune fra Steinkjer prisen for «beste doktorgrad» i psykologi, i Norge i fjor. […] Aune er nemlig den første forskeren i verden som viser at forebygging virker på sosial angst.

Steinkjer-Avisa 10.9.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen