Du er her

Leserne spør

Publisert
5. oktober 2010
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side 971-972

Kommenter denne artikkelen