Du er her

Forskningsnotiser

Baksnakking kan vera positivt, i alle fall for den som sladrar.

Sjølv dårlege vanar kan ha sine gode sider, i alle fall for bananfluger.

Utrygg tilknyting ved 15 månaders alder kan føreseia tidleg kjønnsmogning hos jenter.

Augo følgjer teksten vidare sjølv om tankane vandrar av garde, men ikkje på same måten som når du får med deg det du les.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side 953

Kommenter denne artikkelen