Du er her

Varsling på arbeidsplassen

Brita Bjørkelo forsvarte 26. august 2010 sin avhandling Whistleblowing at work: Antecedents and consequences for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: joshua.patras@atferdssenteret.no

Varsling er effektivt, og de fleste varslere blir ikke straffet. Varsling utøves gjennomgående internt og er effektivt med hensyn til å stoppe kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Personlige karakteristika som jobbposisjon og væremåte har betydning for hvorvidt en ansatt varsler. De som varsler, blir vanligvis verken belønnet eller straffet, men rapporterer gjennomgående lavere jobbtrivsel og blir i større grad mobbet enn andre ansatte. Når straff forekommer, kan dette ha alvorlige helseeffekter for varsleren.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen