Du er her

Passer vi sammen?

Publisert
5. oktober 2010

Jeg har gått til veiledning noen måneder hos en eldre, respektert kollega på sykehuset. Andre har hatt stort utbytte av hans veiledning, men for meg fungerer det ikke. Temaene gjentas i den ene timen etter den andre, uten at det skjer noe som helst. Jeg er en utålmodig sjel, og han har en dvelende, reflekterende stil. Skal jeg ta det opp med veilederen direkte, eller skal jeg fortsette å kaste bort arbeidstiden?

Lopper i blodet

Ta det opp med veileder på en direkte og nøktern måte. Sannsynligvis merker også veilederen at noe ikke fungerer slik det skal. Kanskje blir dere enige om å endre ting ved veiledningen, eller dere blir enige om å avslutte. All veiledning bør være gjenstand for jevnlig evaluering mellom de to partene. Fortsetter du veiledningen, så avtal når og hvor ofte dere skal evaluere hvordan det fungerer.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen