Du er her

Hjelp – jeg skal veilede!

Publisert
5. oktober 2010

Jeg er en ganske fersk spesialist som har blitt spurt om å veilede to psykologer. Jeg er usikker på min rolle som veileder. Fins det retningslinjer for oss som skal veilede andre til å bli psykologspesialist?

Fersk veileder

I juni i år vedtok Sentralstyret Utfyllende bestemmelser for veiledning, Veiledningskontrakt og ny mal for veiledningsattest. I disse dokumentene finner du rammer og regelverk for veiledning i spesialistutdanningen. Det som er veldig viktig å merke seg, er at veiledningskontrakten blir obligatorisk fra 1. juli 2011. All veiledning som skal telle i spesialistutdanningen, skal dokumenteres med kontrakt. Standardkontrakten skal fylles ut, signeres og sendes inn til spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no senest fire uker etter påbegynt veiledning. Veiledning som foregår etter 1. juli 2011 og som ikke er dokumentert med denne kontrakten, vil ikke bli godkjent. Det anbefales derfor alle som er i et veiledningsforhold, å fylle ut veiledningskontrakt allerede nå, selv om det ikke er obligatorisk før neste sommer.

Dokumentene finner du på www.psykologforeningen.no under Kurs og utdanning.

E.D.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen