Du er her

Psykologer i media

Psykologer er til stede i mediene hver eneste dag, gjennom egne uttalelser og andres. Her er noen utvalgte klipp. Arne Olav L. Hageberg

Publisert
5. oktober 2010
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side 945

Kommenter denne artikkelen