Du er her

Faglig politisk manifest Arne Klyve | Sinte unge menn i kunnskapssamfunnet. Folio Forlag, 2009. 149 sider

Dette er en ubestemmelig bok; den irriterer og begeistrer samtidig – en viktig bok og en totalt overflødig bok. I de rette hender er dette et vesentlig bidrag, i mange andres hender i beste fall litt interessant.

Jeg gledet meg da jeg fikk denne boken i hendene, temaet fenger faglig sett. Fenomenet viktig samfunnsmessig. Lay-out og cover tiltalende. Boka innbyr til noen timers gjennomlesning.

På omslaget loves leseren en analyse av et «uønsket problem som følge av en villet utvikling». Forfatteren tar for seg en trend og analyserer på et globalt plan denne verdiutviklingen globalisering, konkurranseutsetting og liberaliseringen samfunnet har gjennomgått og gjennomgår. Forfatteren er tydelig til stede, med sin lange erfaring innenfor rusfeltet som bakteppe. Den pseudonøytraliteten som kan prege våre fagbøker, er skrellet vekk. Det er til tider spennende, mens det i andre deler av boka blir noe moraliserende og preges for mye av en veteran som skriver sitt faglige og politiske manifest. Tonen i boka er varm og solidaritetstanken nærværende, til tider litt påtrengende. Hans faglige analyser blandes med synspunkter og personlige anekdoter og betraktninger. Dette gjør boka lettlest, men kan også bidra til at argumentasjonen og analysen blir noe mindre stringent enn ønskelig.

Bokas budskap kan oppsummeres i at «… vi er vitne til en moderne elendighet som i hovedsak bunner i mangel på anerkjennelse, arbeidsledighet, utilstrekkelige integreringstiltak og de unges vansker med å innfri tidens spesiell kunnskapskrav», med andre ord ingen ny tanke, men en nyttig påminnelse for oss som ofte er opptatt av individer og små grupper.

Forfatteren setter samfunnsproblemet han analyserer, inn i en ramme av verdi og ideologi, han vil at vi skal løfte blikket opp fra avisenes krigstyper og tenke oss om. Jeg lar meg engasjere selv om jeg som psykolog blir sittende og savne individets medbestemmelse i eget liv. Men det er en annen bok. Dette handler ikke om terapi, men om politikk.

Jeg vil anbefale boka, særlig hvis du jobber med samfunnsutvikling og politikk eller skole, eller om du politisk tilhører ytterste høyre fløy.

Anmeldt av Bjørn Otto Meyer, privatpraktiserende i Skien

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen