Du er her

Effektivt lederskap og moralske ledere

OLAV KJELLEVOLD OLSEN forsvarte 20. mai sin avhandling Are good leaders moral leaders? The relationship between effective military operational leadership and morals for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Kontakt: olav.olsen@psysp.uib.no

Moral er et viktig element i god operativ ledelse. Avhandlingen tar utgangspunkt i to motsetningsfylte syn på forholdet mellom ledelse og moral. Et «Mor Theresa-perspektiv»: Er moral en forutsetning for godt samspill og effektiv ledelse? Og et «du må knuse egg for å lage omelett-perspektiv»: Er manipulering og evne til å utnytte andre en nødvendig ingrediens i effektiv maktanvendelse og lederskap? Kilder har vært ulike utvalg av kadetter ved landets krigsskoler. Resultatene viste at militære ledere med mer moden moralsk rettferdighetstenkning utøver et mer inspirerende og godt lederskap enn andre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen