Du er her

Mastere bør få kalle seg psykologer - Debatt

Mastere i psykologi bør både kunne kalle seg psykologer og bli medlemmer i Psykologforeningen. Utdanningen og kunnskapene til psykologer og psykologimastere er altfor like til at det er naturlig å opprettholde et skille.

Publisert
5. oktober 2010

VIL INN: Ekskluderingen av mastere fra foreningen er galt. Vi er kolleger innenfor fagfeltet, skriver masteren Jonny Opstad. Foto: YAY Micro

DEBATT: PROFESJONSSTUDIET

Psykologforeningen må ikke undergrave sin egen fagforeningsprofil gjennom å åpne opp for andre faggrupper, mener noen. Mastere med samme kompetanse som EuroPsy-sertifiserte psykologer bør kunne bli medlemmer i foreningen, mener andre. Alle psykologimastere bør inkluderes, skriver masteren Jonny Opstad i dette innlegget. De bør også kunne kalle seg psykologer.

Jeg er selv femårig master i psykologi, og mener at slike som meg bør få kalle oss psykologer. Hvorfor? Fordi det er slik i nærmest hele resten av verden. Tittelprinsippet er også slik for andre norske femårige masterutdannelser: biolog, sosialantropolog, sosiolog, geolog etc., bortsett fra for leger og tannleger, som ikke har egen mastergrad. Det er psykologene som har utmeislet pensum for en master i psykologi. Pensumet er psykologi, og utdannelsen varer i fem år ved universitetene.

Mastere også psykologer

Masterne bør få bruke tittelen psykolog, og også bli medlemmer av Norsk Psykologforening. Det er ikke sant at profesjonsutdannelsen i psykologi nødvendigvis representerer en dypere faglig kunnskap enn en masterutdannelse i psykologi. Både profesjonsutdannelsen og masterutdannelsen vil variere etter hva man har spesialisering i. Kognitiv psykologi, som jeg selv har spesialisering i, er ikke mindre psykologisk, mindre komplekst og mindre krevende enn klinisk psykologi.

En master i psykologi med kognitiv spesialisering vet mye om det kliniske og har en vesentlig kompetanse. Det er ikke kun klinikere som er psykologer. Dette har resten av verden innsett. Det bør Norsk Psykologforening snarest begynne å orientere seg etter.

Opplært av psykologer

Det er et tankekors at Norsk Psykologforening ikke vil inkludere psykologimastere som medlemmer, all den tid psykologene selv utgjør lærerkreftene og velger pensum for en master i psykologi.

Vernepleiere har sin autorisasjon, sykepleiere har sin autorisasjon, mastere i psykologi, med to år lengre og dypere skolegang, får ikke sin autorisasjon. Selv helsesekretærer har sin egen autorisasjon for sitt virke. Jeg har ingenting imot at en klinisk psykolog skal få kalle seg klinisk psykolog. Det er det vedkommende er. Selv er jeg også interessert i det kliniske som handler om hvordan man prosesserer informasjon, derfor har jeg lyst til å kalle meg kognitiv psykolog.

Ekskluderingen av mastere fra foreningen er galt. Vi er kolleger innenfor fagfeltet.

Jeg ønsker for øvrig Norsk Psykologforening lykke til med valget i november, og håper at de beslutter rett. Selv håper jeg at psykologifaget styrker seg. Det trenger Norge.

jonnyops@gmail.co

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side 964

Kommenter denne artikkelen