Du er her

Sitert

Publisert
5. oktober 2010

Enslige mindreårige asylsøkere ser ut til å være høyt disponert for psykiske helseproblemer. Likevel finnes det ingen forskning på hvordan de best kan behandles. Det sier Ingeborg Dittmann, psykolog og prosjektkoordinator ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, til forskning.no.

Korsets seier siterer 13.9.2010 forskning publisert i forrige utgave av Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen