Du er her

Arbeidsmiljø og foreldretrening (PMTO)

JOSHUA STEVEN PATRAS forsvarte 2. juni 2010 sin avhandling The Implementation of PMTO in Norway: An Examination of Collective Efficacy, Therapist Clustering and Organizational Social Context for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: joshua.patras@atferdssenteret.no

Endringer i arbeidsmiljøet kan føre til bedre resultater både for terapeutene og familiene som trenger hjelp. Terapeuter innen barnevern og BUP ble spurt om sitt arbeidsmiljø i sammenheng med implementeringen av Parent Management Training – Oregonmodellen (PMTO). Resultatene viser at terapeuter i organisasjoner med minst tre PMTO-terapeuter rapporterte om nærere samarbeid og bedre arbeidsmiljø enn terapeuter ved arbeidssteder med færre enn tre terapeuter. Funnene tyder på at terapeutene trenger å jobbe sammen på uformelle måter til daglig for å oppleve arbeidsmiljøet som positivt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen