Du er her

Boknytt

Susan Møller Rasmussen og Ole Taggaard Nielsen | Introduktion til ACT En brugsbog til klienten Om Acceptance and Commitment Therapy – en ny retning innenfor kognitiv terapi. Dansk Psykologisk Forlag, 2010

Jan Olav Gatland | Ord og orgasme Ein biografi om Ola Raknes Fiskarbonde-sonen frå Osterøy blei vegetoterapeut, verdskjend elev av sexterapeuten Wilhelm Reich og Sean Connery sin psykolog. Samlaget, 2010

Vitalitets-former Daniel N. Stern | Livet viser seg i mange forskjellige vitalitetsformer. Om dynamiske opplevelser i psykologi, kunst, psykoterapi og utvikling. Hans Reitzels Forlag, 2010

Kristin Spitznogle | Hemmelige rom Norske kvinners seksuelle fantasier Seksualitet anno 2010 belyst gjennom kvinners egne beskrivelser av fantasier og hvilke forhold de har til dem. Cappelen Damm, 2010

Jan Tøssebro | Hva er funksjons-hemming Forskning, politikk og forståelse. Om institusjonenes vekst og fall, betingelser for deltakelse i hverdagsliv, skole og arbeid.

Universitetsforlaget, 2010

Lisbeth Iglum Rønhovde | …og noen går det trill rundt for! Om hjernen, tenåringer og pedagogisk praksis Tenåringers nevrologiske modning og utvik-ling formidlet av spesialpedagog. Gyldendal Akademisk, 2010

Kari Bøckmann og Alice Kjellevold | Pårørende i helse-tjenesten En klinisk og juridisk innføring Om pårørendes rolle og ressurser i omsorgen for sine nærmeste. Fagbokforlaget, 2010

Atle Dyregrov |Barn og traumer En hånd-bok for foreldre og hjelpere Hvordan reagerer barn på traumatiske situasjoner? Hvordan kan de hjelpes? Oppdatert andreutgave. Fagbokforlaget, 2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side

Kommenter denne artikkelen