Du er her

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Publisert
5. oktober 2010

Den totale rammen for oppgjøret i Oslo kommune er 3,37 prosent på årsbasis. Dette er fordelt med et generelt tillegg på 8500 kroner opp til lønnstrinn 53 (kr 476 800). For høyere lønninger er det en økning på 1,8 prosent. Virkningstidspunkt 1. mai.

Med virkning fra 1. juni har i tillegg enkelte psykolog-koder fått endret sin lønn:

  • Stillingskode 96 Psykolog II: Alle får to lønnstrinn tillegg.
  • Stillingskode 97 Psykolog I: Alle får to lønnstrinn tillegg.
  • Stillingskode 98 Spesialpsykolog: Alle får to lønnstrinn tillegg.
  • Stillingskode 335 Psykolog I/ Spesialpsykolog med godkjent spesialitet: Alle får ett lønnstrinn tillegg.
  • Stillingskode 138 Pedagogisk/psykologisk rådgiver: Alle får tre lønnstrinn tillegg.

Alle disse stillingene har fått endret lønnstrinnsplassering. Dette kan gi ytterligere økt lønn for enkelte. Ett lønnstrinn i Oslo kommunes tabell utgjør rundt 8000 per år. Før de lokale forhandlingene har psykologer i Oslo kommune dermed en lønnsøkning på fra 17 000 til 32 000 kroner.

Det gjenstår nå lokale forhandlinger med virkning fra 1. august. Det er avsatt midler tilsvarende 0,6 prosent av lønnsmassen på årsbasis for lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. De lokale forhandlingene skal ha en likelønnsprofil.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 10, 2010, side 972

Kommenter denne artikkelen