Du er her

Forskningsnotiser

Menneskers tilknytninger til kjæledyr er ikke like komplekse som forholdene til andre mennesker, men de er ofte vel så dype.

Avvikende seksuelle preferanser og antisosial orientering er de to viktigste markørene for mulig tilbakefall hos seksuelle overgripere.

Kognitiv gruppeterapi gjev signifikant betring av depresjonar for personar med komorbide psykotiske lidingar.

Kjemoterapeutisk behandling svekker kognitive evner hos brystkreftpasienter.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side 738

Kommenter denne artikkelen