Du er her

Driftstilskudd-praksiser

Det er sendt ut nye takster for privatprakiserende som driver virksomhet basert på driftstilskudd og refusjon fra folketrygden. De nye takstene gjelder fra 1. juli. For første gang er de nye takstene sendt ut per e-post. De som ikke har fått de nye takstene innen 1. juli, kan ringe Psykologforeningens sentralbord – 23 10 31 30.

Fra 1. juli skal det benyttes nye regningskort når det sendes inn refusjonskrav til oppgjørskontorene. En finner det nye regningskortet på RTVs hjemmeside: www.trygdeetaten.no: på hovedsiden klikker du på knappen «skjemaer» under rubrikken hurtigvalg i høyre marg. Deretter trykker du på knappen «helse/sykdom « som en finner i venstre marg. Merk at en skal bruke skjemaet for psykologhjelp – og den versjonen som er merket 02-2006, altså februar 2006. «Samleregning for medisinsk behandling» (blankett IA 05-0.12) finnes på samme sted. Psykologen må nå selv sørge for å lage et tilstrekkelig antall kopier av skjemaene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen