Du er her

Pensjonsavtaler for privat praksis

Publisert
1. juli 2006

For selvstendige næringsdrivende som ikke har ansatte, er det ikke obligatorisk å tegne såkalt obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Selvstendige næringsdrivende kan imidlertid på frivillig basis tegne en tjenestepensjon, og dermed få fradrag i driften for de midlene som betales inn i OTP-ordningen. Se juninummeret av Tidsskriftet for nærmere redegjørelse. Merk at Stortinget har utvidet maksbeløpet som kan avsettes for næringsdrivende til OTP-ordningen. Det kan nå innbetales inntil 4 % av inntekt mellom 1 og 12 G.

Regjeringen har foreslått til revidert nasjonalbudsjett at det ikke lenger skal gis fradrag i selvangivelsen for innbetalinger til individuelle pensjonsavtaler (IPA). Tilsvarende foreslås at det nåværende formuesfritaket for individuell livrente også avskaffes. Disse to ordningene har tidligere vært de mest brukte ordningene for selvstendige næringsdrivende for å sikre seg en pensjon i tillegg til folketrygden. Det er dessverre trolig at Stortinget følger regjeringens forslag i disse to spørsmålene. Regjeringens argumentasjon, at OTP erstatter disse to veletablerte ordningene, holder ikke for en saklig analyse. De gamle ordningene var det også mulig å benytte for andre enn selvstendige næringsdrivende. En selvstendig næringsdrivende må ha en nettoinntekt på nær en million før det etter OTP-ordningen kan avsettes like store midler som det har vært mulig etter de gamle ordningene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen