Du er her

Gjentatte overgrep

Avvikende seksuelle preferanser og antisosial orientering er de to viktigste markørene for mulig tilbakefall hos seksuelle overgripere.

Dette er konklusjonen i en ny metaanalyse utført av de canadiske forskerne R. K. Hanson og K. E. Morton-Bourgon. De to gjennomgikk 115 kilder publisert mellom 1943 og 2003, og undersøkte hvor vidt de to gruppene (overgripere med og uten tilbakefall) viste sammenfall med følgende syv variabler: avvikende seksualitet, antisosial orientering, seksuelle holdninger, intimitetsvansker, vanskelig oppvekstmiljø, generelle psykologiske problemer og klinisk presentasjon.

Temaer som ofte blir tatt opp ved behandling av overgripere, som ustabil psyke, fornekting av kriminelle handlinger, empati med offeret og graden av motivasjon for behandling, viste seg ifølge Journal of Consulting and Clinical Psychology å ikke ha noen å si for tilbakefall.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen