Du er her

Underbemanning

Helseforetakene i Nord-Norge sliter med å skaffe nok leger og psykologer til de distriktspsykiatriske sentrene. Nå ber de staten om å lempe på kravet om å ha psykolog eller legespesialist på døgnkontinuerlig vakt. Men resultatet kan bli at pasienter med akutt psykisk lidelse kommer til et senter som mangler spesialistkompetanse.

NRK.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen