Du er her

Ølhund til sjef

– Hvis sjefen er en ølhund som liker å drikke mye, vil dette klart prege miljøet. Han vil rett og slett inspirere sine medarbeidere til å utvikle en fuktig bedriftskultur, sier Halvor Kjølstad, psykolog og direktør i Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani (AKAN).

Samtidig er alkoholen en stor utgiftspost i arbeidslivet. En undersøkelse gjort av Rokkansenteret i Bergen viste at fylla koster mellom 1,2 og 1,3 millioner arbeidsdager årlig på grunn av skoft, nedsatt produksjon og dårlig produksjon.

– Dette burde være en tankevekker for alle som har lederansvar. Det er snakk om kolossale verdier som går tapt på grunn av fylla, sier Kjølstad.

Dagbladet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen