Du er her

Krisetelefon

Gjennom organisasjonen PsychAid har psykologistudenter i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø samlet inn 380 000 kroner til opprettelse av en egen telefontjeneste for innvandrere med psykiske problemer.

– Flerkulturelle har ofte et annet forhold til psykiske lidelser eller hjelpetjenestene. Mange har vanskeligheter med å finne fram i det norske hjelpeapparatet, flere har opplevd tap og preges av traumer, og i tillegg må flyktninger tilpasse seg et liv i eksil.

– I tillegg kan livet i Norge for mange innebære dårlig nettverk, ensomhet, arbeidsledighet eller mangel på meningsfulle oppgaver.

Psykolog Ragnhild Dybdahl til Dagbladet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen