Du er her

Nyopprettet legat

Ellen Margrethe og Finn Askevolds legat er et nytt legat til fremme av psykoanalytisk/psykosomatisk forskning. Legatet sikter seg primært inn mot klinikere, og skal utdeles årlig. Tanken er at de som tildeles midler skal kunne kjøpe seg fri fra for eksempel privatpraksis eller annet klinisk arbeid for å arbeide med et mindre psosjekt eller bearbeide klinisk materiale med henblikk på publisering.

Stipendet deles ut på julemøtet i Norsk Psykoanalytisk forening. Søknad sendes styreleder Inge Refnin, Professor Dahlsgt. 18, 0353 Oslo, tlf. 22 60 90 03 innen 1. oktober 2006. Han kan også kontaktes for mer informasjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen