Du er her

Mange muligheter

– Universitetsutdannede i dag har større sjanse enn noensinne til å få innpass i næringslivet. Dette handler i stor grad om å bli bevisst på ens egen kompetanse, og deretter å synliggjøre denne kompetansen overfor næringslivet. Husk på at det ikke finnes en eneste utdanning som i seg selv gir jobb i næringslivet, poengterer Dyrnes, og viser til at han selv er utdannet jurist. Og at styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke, er utdannet psykolog.

– Så her er mange muligheter.

Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Helge Dyrnes, til På Høyden

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen