Du er her

Kjærlighet til kjæledyr

Menneskers tilknytninger til kjæledyr er ikke like komplekse som forholdene til andre mennesker, men de er ofte vel så dype.

Psykologen Wallace Sife i Association for Pet Loss and Bereavement (APLB), forteller om 500 000 besøk på den idealistiske organisasjonen hjemmeside i løpet av de siste åtte årene. Hele 20 000 personer har gått videre til chatterommet for å snake med rådgivere og møte andre sørgende.

Ifølge Sife kjennetegnes kjæledyrrelasjonen av et nærmest totalt fravær av motforestillinger, vonde minner, skuffelser, brustne håp, sjalusier og mangel på empati.

– For mange er det som å dele en hemmelig sjel, sier Sife ifølge Psychoteraphy Networker.

– Kjæledyret minner oss om vår egen renhet og uskyld, som vi svært sjelden tør vise til andre mennesker.

Når terapeuter konsulterer mennesker som har mistet et kjæledyr, er det viktig å anerkjenne og bekrefte klientens sorg. Mange klienter betror Sife og de andre terapeutene ved APLB at de sørger mer over kjæledyrenes enn over foreldrenes bortgang, noe som kan utløse enorm skyldfølelse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 7, 2006, side

Kommenter denne artikkelen