Du er her

Smitte

Publisert
5. april 2009

SITERT: Seniorrådgiver Torleiv Odland. FOTO: ÅSA MARIA MIKKELSEN/KOLONIHAVEN.NO

Storbranner som den i Urtegata utløser ofte bølger av pyromani, slik vi har sett i flere norske byer og tettesteder den siste tiden. Det sier psykolog og seniorrådgiver i Norsk Psykologforening Thorleiv Odland. Som med blotting, selvdrap og andre ekstreme handlinger er smitteeffekten stor når noen som utfører det først får massiv mediedekning.

p4.no 7.3.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen