Du er her

Forskningsnotiser

Internett er truleg blitt ein betre stad å vera.

Maniske episodar korrelerer med ønske om å bli berømt.

Hvordan er forholdet mellom skilte foreldre og barna deres når barna er blitt voksne? Svaret avhenger av hvem som spørres.

Gudstru kan hjelpa til med å avgrensa angst og minska stress.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side 385

Kommenter denne artikkelen