Du er her

Skriveseminar i Bergen

NPF Hordaland arrangerer skriveseminar for psykologer som skal skrive spesialistoppgave. Kursholder er psykologspesialist Tom Barth. Seminaret holdes den 20. mai fra 08.30 til 13.00 på Psykologisk fakultet, seminarrom 251 i Christies gt. 13. For mer informasjon, kontakt Randi Abrahamsen tlf 91 583 348, e-post Randiabrahamsen@hotmail.com, eller Vigdis Slotterøy, tlf 99 728 922 eller Vigdisslotteroey@hotmail.com. Påmelding til Vigdis Slotterøy innen 6. mai.

Vigdis Slotterøy

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen