Du er her

Skriveseminar i Bergen

Publisert
5. april 2009

NPF Hordaland arrangerer skriveseminar for psykologer som skal skrive spesialistoppgave. Kursholder er psykologspesialist Tom Barth. Seminaret holdes den 20. mai fra 08.30 til 13.00 på Psykologisk fakultet, seminarrom 251 i Christies gt. 13. For mer informasjon, kontakt Randi Abrahamsen tlf 91 583 348, e-post Randiabrahamsen@hotmail.com, eller Vigdis Slotterøy, tlf 99 728 922 eller Vigdisslotteroey@hotmail.com. Påmelding til Vigdis Slotterøy innen 6. mai.

Vigdis Slotterøy

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen