Du er her

Rettelse

Det kom inn en feil i løpet av den redaksjonelle gjennomgangen av Ivar A. Bjørgens bokessay «Musikalsk blikk på psykologihistorien» i marsutgaven.

I avsnittene etter mellomtittelen «To psykologier» refereres det til en artikkel fra 1934 som angivelig er skrevet av behaviorismens grunn-legger John B. Watson. Dette er ikke riktig. Det er ikke behaviorismens grunnlegger som har skrevet om de to psykologiene, men en nokså ukjent G. Watson som visstnok var amerikaner, men som tilbragte mesteparten av sin tid i Østerrike før annen verdenskrig.

Redaksjonen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen