Du er her

Spesialiteten i arbeids- og organisasjonspsykologi

På landsmøtet i 2007 ble spesialiteten i arbeids- og organisasjonspsykologi delt, slik at vi nå har en egen spesialitet i organisasjonspsykologi, mens klinisk arbeidspsykologi er et nytt fordypningsområde under det kliniske reglementet.

Nye utfyllende bestemmelser for begge disse områdene ble vedtatt på sentralstyremøtet i desember 2008, og i samme møte vedtok man at overgangsordningen for å bli spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi varer til 31.12.2010.

Det vil si at du per 31.12.2010 må være ferdig med praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid for å kunne godkjennes som spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi etter den gamle ordningen.

Utdanningsavdelingen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 4, 2009, side

Kommenter denne artikkelen